Metode


Jeg benytter metoden ISTDP (intensiv korttids dynamisk terapi) samt EMDR (Eye Movement Desenzitation and Reprocessing), alt etter hva du ønsker og er i behov av.


Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) er en form for psykodynamisk samtaleterapi som kan være effektiv ved blant annet depresjoner, angstlidelser og seksuelle utfordringer.


EMDR er en effektiv behandlingsmetode som kan redusere ubehag og vanskeligheter knyttet til seksuelle problemer. Presse


Tar imot henvendelser fra media. Tidligere fast spaltist i SID Aftenposten, tidligere fagperson i NRK Juntafil og har blant annet deltatt som fagperson i NRK Debatten og NRK morgennytt. Deltar jevnlig i podcaster som fagekspert på temaer som omhandler psykisk- og seksuell helse. 


Priser: 


Enkeltime (45 min) 1200 kr


Dobbeltime (90 min) 2100 kr

Anbefales ved førstegangskonsultasjon

FOREDRAG


Jeg tilbyr foredrag om seksuell og psykisk helse og underviser jevnlig  helsepersonell, lærere, foreldre og elever m.m.


Underviser blant annet frilans for Universitetet i Agder og Bro AOF (kurs og kompetanseutvikling for ansatte i blant annet videregående skole, PPT og BUP).


Tidligere undervist helsesykepleier- og sykepleierstudenter ved OsloMET, internasjonale studenter ved Universitetet i Oslo og har presentert mitt arbeid på flere internasjonale sexologikonferanser.


Kontakt:


Rosenborgata 3, 0356 Oslo

Sexolog Anders Røyneberg

Sexologi

& terapi

Anders Abraham Røyneberg

- Institutt for klinisk sexologi og terapi

Jeg har lang arbeids- og utdanningsmessig erfaring innenfor sexologi og psykisk helse. Jeg hjelper personer som ønsker å bedre forholdet til egen seksualitet, finne svar på seksuelle problemstillinger og oppleve seksuell mestring.


Jeg jobber ofte med mer komplekse seksuelle problemstillinger og tilbyr terapi på både norsk og engelsk.


Seksualitet er for mange et sensitivt tema og jeg er opptatt av å møte deg og din historie på en åpen og respektfull måte med full diskresjon og taushetsplikt.


Mange oppsøker meg med vansker knyttet til


 • Lyst
 • Seksuell identitet
 • Vanskelig eller overdreven bruk av pornografi
 • Traumer og negative seksuelle opplevelser
 • Ereksjon og tidlig sædavgang
 • Smerter ved samleie
 • Skremmende seksuelle fantasier og seksuelle tvangstanker
 • Ulike tenningsmønstre
 • Kjønnsidentitet


Autorisert sexolog 

- Nordic Association for Clinical Sexology

 


Kontakt eller forespørsel om time:


Faglig bakgrunn


 • Spesialist i sexologisk rådgining (NACS)
 • Sexologi fra Universitetet i Agder
 • Psykiatrisk sykepleier fra OsloMet
 • Psykoterapi (ISTDP - under spesialisering)
 • EMDR (autorisert traumeterapaut)
 • Kognitiv terapi 1 fra Norsk forening for kognitiv terapi

Onlineterapi


For tiden tilbyr jeg ikke videokonsultasjoner.